2. sınıf rehberlik etkinlikleri

 

2. SINIF

KAZANIMLARININ İŞLENİŞ SIRASI

 

HAFTA

KAZANIMLAR

1–5

Sınıf ve okul kurallarına uyar.

2–90

İsteklerini uygun biçimde ifade eder.

3–7

Sorumluluklarını fark eder.

4–92

Kişisel sınırlarını korumanın önemini açıklar.

5–96

Zorbalıkla karşılaştığında gösterebileceği davranışları ifade eder.

6–65

Hata yapılabileceğini ve bunun doğal olduğunu fark eder.

7–91

Zamanlamanın önemine dikkat ederek iletişim kurar.

8–164

Sağlıklı büyümesi için gerekli olan besinleri tüketir.

9–145

Aile içinde iş birliğinin önemini ifade eder.

10–93

Engelli bireylere gerektiğinde yardım etmenin önemini fark eder.

11–94

Arkadaşlık ilişkilerinde yardımlaşmanın önemini fark eder.

12–66

Başkalarının kendisinde gördüğü olumlu özellikleri fark eder.

13–95

Arkadaşlarının olumlu ve güzel yönlerini ifade eder.

14–6

Okula ilişkin duygularındaki değişimi sorgular.

15–177

Yapmaktan hoşlandıklarını ve hoşlanmadıklarını ifade eder.

 

 

* Koyu renkli kazanımlara ilişkin etkinlik okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM’dan gelecek rehber öğretmen tarafından gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

2. SINIF – 1.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

KURALLAR

Sınıf:

2.sınıf

Yeterlik Alanı:

Okula ve Çevreye Uyum

Kazanım:

Sınıf ve okul kurallarına uyar.(Kazanım Numarası -5-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–4, Parlak Kağıt ya da Elişi Kâğıtları Makas, Yapıştırıcı vb.

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

Öğretmen derse girmeden önce her öğrenci için onar tane parlak kâğıtlardan ya da elişi kâğıtlarından sökülüp takılabilecek yıldızlar hazırlar.

 1. 1.Form–4 öğretmen tarafından tahtaya yazılır. (Form–4 çoğaltılarak öğrencilere dağıtılabilir.)
 2. 2.Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Okulda ve sınıfta uyulması gereken kurallar neden vardır?
 • Okulda ve sınıfta uyulması gereken kurallar olmasaydı ne olurdu?
 1. 3.Belirlenen kurallar listesi sınıfta öğrencilerin görebileceği uygun bir yere asılır.
 2. 4.Kurallar listesinin yanına öğrenci listesi hazırlanarak, her öğrencinin isminin yanına on (10 ) adet yıldız konur.
 3. 5.Öğretmen, belirlenen bu kurallara uymayan öğrencilerin yıldızlarının eksileceğini belirtir. Her bir kural ihlali için bir yıldızın söküleceği söylenir.
 4. 6.Olumlu davranışlar gösteren (arkadaşına yardım etmek, öğretmen uyarmadan yerdeki çöpü toplayıp çöp sepetine atmak, “teşekkür ederim, rica ederim, özür dilerim” gibi kelimeler kullanmak vb.) öğrencilere yıldız ekleneceği söylenir.
 5. 7.Sınıf ve okul kurallarının neler olduğu, bunlara uymanın önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

NOT: Yıldızı en fazla öğrenci ya da öğrenciler sınıfta, şubeler arasında ya da okul genelinde ilan edilebilir.

NOT: Hayat Bilgisi 1.sınıf okul heyecanım temasında okul ve sınıf kuralları belirlenmiştir. Kurallar listesi oluşturulurken bunlardan da yararlanılabilir.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM–4

SINIF KURALLARI

OKUL KURALLARI

Derste söz alarak konuşmak,

Törenlere katılmak, saygılı olmak,

Derste gereksiz konuşmamak,

Kılık kıyafet kurallarına uymak,

Dersi dinlemek,

Okula zamanında gelmek,

Sınıf araç gereçlerini düzenli kullanmak,

Okul araç gereçlerini düzenli kullanmak,

Sınıf araç gereçlerini yerine kaldırmak,

Arkadaşları ile iyi geçinmek, zarar vermemek,

Zil çaldığında öğretmenden önce sınıfa girip uygun bir şekilde beklemek,

Zil çaldığında koşmadan, itişip kakışmadan sınıfa girmek,

Sınıf içinde koşmamak,

Okul içinde koşmamak,

Biri konuşurken sözünü kesmeden dinlemek,

Biri konuşurken sözünü kesmeden dinlemek,

Sınıfı temiz tutmak,

Okulu ve bahçesini temiz tutmak,

Beslenme kurallarına uymak,

Kantinde sıraya girmek,

Arkadaşları ile küfürsüz ve argo kelimeler kullanmadan konuşmak,

Arkadaşları ile küfürsüz ve argo kelimeler kullanmadan konuşmak,

Sınıfta verilen sorumlulukları yerine getirmek ( pano değiştirmek, çöp dökmek, tahtayı silmek vs.)

Diğer öğretmenlerin verdiği görevleri yerine getirmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmen ve öğrencilerin farklı olarak belirlediği kurallar da listeye eklenebilir.

 

 

 

 

2. SINIF – 2.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

İSTEME BİÇİMİM

Sınıf:

2.sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

İsteklerini uygun biçimde ifade eder. (Kazanım Numarası -90-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Senaryolar

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

1. Senaryolar verilir ve senaryo ile ilişkili sorular sorularak grup etkileşimi başlatılır.

Senaryo–1:

Selahattin, yeni bir top istemektedir. Babası akşam, işten eve yorgun dönmüştür. Selahattin hemen şimdi topumu almaya gidelim diye ağlamaya başlar. Babası yorgun olduğunu, topu hafta sonu alabileceğini söyler. Selahattin hiç dinlemez, ağlamaya devam eder…

 • Selahattin topu babasından nasıl istedi?
 • Selahattin’in topu isteme şekli size göre uygun mudur? Neden?
 • Babası Selahattin’e nasıl cevap verdi? Neden?
 • Selahattin’in isteğini böyle ifade etmesi karşısında babası ne hissetmiş olabilir? Neden?
 • Selahattin’in babası neden topu hafta sonu alabileceğini söyledi?
 • Selahattin’in babasından topu isteme zamanı size göre uygun mudur? Neden?
 • İsteklerinizi ifade ederken neleri göz önünde bulundurursunuz?
 • Sizin hayatınızda da buna benzer yaşantılarınız oldu mu?

Senaryo–2:

Selahattin, yeni bir top istemektedir. Babası akşam, işten eve yorgun dönmüştür.

Selahattin babasına “Babacığım, lütfen şimdi bana top almaya gidelim” der.

Babası, “işten yeni geldim ve yorgunum oğlum” der.

Babasının bu sözlerinden sonra, Selahattin “tamam babacığım, yorgun olabileceğini düşünemedim özür dilerim” der.

Bunun üzerine babası topu hafta sonu alabileceklerini söyler. Selahattin de babasına teşekkür eder.

 • Selahattin topu babasından nasıl istedi?
 • Selahattin’in topu isteme şekli size göre uygun mudur? Neden?
 • Babası Selahattin’e nasıl cevap verdi? Neden?
 • Selahattin’in topu isteme şekli size göre uygun mudur? Neden?
 • Selahattin’in isteğini böyle ifade etmesi karşısında babası ne hissetmiş olabilir? Neden?
 • Siz anne, baba veya her hangi birinden bir şeyler isterken nasıl istersiniz?
 • İsteklerinizi ifade ederken neleri göz önünde bulundurursunuz?
 • Siz olsaydınız nasıl davranırdınız?
 • Sizin hayatınızda da buna benzer yaşantılarınız oldu mu?
 • İsteklerinizi uygun biçimde ifade etmezseniz sonuçları neler olabilir?
 • İsteklerinizi uygun yollarla ifade etme biçimi neler olabilir?
 • İsteklerinizi uygun biçimde ifade ederseniz sonuçları neler olabilir?
 1. 2.İsteklerini uygun biçimde ifade etmenin önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

NOT: Öğretmen bu etkinlikte özellikle zamanlama, empati ve sihirli kelimelerin (teşekkür ederim, rica ederim, özür dilerim vb ) kullanımını vurgulamalıdır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF – 3.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

*SORUMLULUKLARIMIZ

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Okula ve Çevreye Uyum

Kazanım:

Sorumluluklarını fark eder.(Kazanım Numarası -7-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–5 (Sorumluluklarım)

Kaynak:

*(Erkan, 2005)

Süreç:

1. Tahtaya “SORUMLULUK” kelimesi büyük harfle yazılır.

2. Kelimenin anlamı öğrencilerle tartışılır.

3. Form-5 öğrencilere dağıtılarak, doldurmaları istenir.

4. Gönüllü öğrencilerin cevaplarını sınıfla paylaşmaları istenir.

5. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

 • Belirttiğiniz sorumluluklarınız arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar vardır?
  • Sorumluluklarımızı yerine getirmemiz neden önemli?
  • Sorumluluklarınızı yerine getirmezseniz ne/neler olur?

6. Sorumlulukları fark etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORM–5

SORUMLULUKLARIM

 

            Hepimizin yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları vardır. Şimdi sorumluluklarınızın neler olduğunu düşünün ve aşağıdaki ilgili bölümlere bunlardan beşer tanesini yazın.

 

EVDEKİ SORUMLULUKLARIM:

1

……………………………………………………………………………………

2

……………………………………………………………………………………

3

……………………………………………………………………………………

4

……………………………………………………………………………………

5

……………………………………………………………………………………

 

OKULDAKİ SORUMLULUKLARIM:

1

……………………………………………………………………………………

2

……………………………………………………………………………………

3

……………………………………………………………………………………

4

……………………………………………………………………………………

5

……………………………………………………………………………………

 

SOKAKTAKİ SORUMLULUKLARIM:

1

……………………………………………………………………………………

2

……………………………………………………………………………………

3

……………………………………………………………………………………

4

……………………………………………………………………………………

5

……………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF –4.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

KİŞİSEL SINIRLARIN ÖNEMİ

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Kişisel sınırlarını korumanın önemini açıklar. (Kazanım Numarası -92-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

*Bu etkinlik özel bilgi ve deneyim gerektirdiği için okul rehber öğretmeni veya RAM’lardan gelecek uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bunun sağlanamadığı ya da kalabalık okullarda rehber öğretmenin yetişemediği durumlarda bu etkinlikler yerine öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları, okulun özellikleri göz önünde bulundurularak sınıf rehber öğretmeni tarafından farklı etkinlikler yapılabilir ya da diğer etkinliklere daha geniş yer verilebilir.

Süreç:

1. Öğrencilere aşağıdaki cümleler okunur ve tamamlamaları istenir.

ÖRNEK:

Bir başkası izinsiz çantamı karıştırırsa ona kızar ve bir daha bunu yapmamasını söylerim.

Çünkü çantam benim özel eşyamdır.

ü Bir başkası izinsiz beni öpmek isterse……………………………………….…

Çünkü………………………………………………………………………………….

ü Bir başkası izinsiz beni bir yere götürmek isterse……………………………..

Çünkü…………………………………………………………………………………

ü Bir başkası izinsiz bana sarılmak isterse………………………………….……

Çünkü………………………………………………………………………………….

ü Bir başkası arkadaşımla konuşurken izinsiz bizi dinlerse……………………..

Çünkü………………………………………………………………………………….

ü Bir başkası benim özel hayatım hakkında dedikodu yaparsa………………..

Çünkü………………………………………………………………………………….

Öğretmen isterse bu tür örnekleri çoğaltabilir.

2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

 • Kişisel sınırlarınızı korumak neden önemlidir?
 • Daha önce bunlara benzer yaşantılarınız oldu mu? Ne yaptınız?
 1. 3.Kişisel sınırlarını korumanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF – 5.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

ZORBALIK

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Zorbalıkla karşılaştığında gösterebileceği davranışları ifade eder. (Kazanım Numarası -96-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–6

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. 1.Form–6 öğrencilere dağıtılır. Form-6’da ki zorbalık içeren davranışlar karşısında gösterebileceği davranışları yazmaları istenir.
 2. 2.Gönüllü öğrencilerden yazdıklarını sınıfla paylaşmaları istenir.
 3. 3.Aşağıdakilere benzer sorular ile grup etkileşimi devam eder.
 • Zorbalık içeren davranışlarla karşılaşırsanız neler hissedersiniz?
 • Zorbalık içeren davranışlarda bulunan kişiye karşı neler hissedersiniz? Neden?
 • Zorbalık içeren davranışlarda bulunan kişi, bu davranışı uygun olarak hangi yolla ifade edebilirdi?
 • Zorbalık içeren davranışlarda bulundunuz mu? Neler yaşadınız?
 1. 4.Zorbalıkla karşılaştığında gösterilebilecek davranışların neler olduğu bunları bilmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 


FORM–6

Zorbalık İçeren Davranışlar

Zorbalık İçeren Davranışlar Karşısında Gösterebileceği Davranışlar

Arkadaşınız oyuncağınızı zorla almak isterse.

 

Birisi yemek sırasında zorla önünüze geçmek isterse.

 

Arkadaşınız tekme, tokat, atarsa.

 

Sırada arkadaşınız sizi iterse veya saçınızı çekerse.

 

Kesici ve tehlikeli aletleri kullanarak size saldırırsa.

 

Size tehditle bir şeyler yaptırmak isterse.

 

Onur kırıcı “küfür, hakaret, küçük düşürücü” sözler söylerse.

 

Lakap takılırsa.

 

Vücudunuza kaba şakalar yapılırsa.

 

Alay edilirse.

 

Yukarıdaki, Zorba Davranışların Dışında Başka Davranışlar Var İse Aşağıya Yazılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. SINIF – 6.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

*HATASIZ KUL OLMAZ

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Kendini Kabul

Kazanım:

Hata yapılabileceğini ve bunun doğal olduğunu fark eder. (Kazanım Numarası -65-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Kaynak:

*(Erkan, 2005)

*Öğrencinin hatalarından ders çıkarması gerekliliği de vurgulanmalıdır.

Süreç:

 1. 1.Öğretmen her insanın hayatında bir takım hatalar yapabileceğini belirterek, öğrencilerden bu güne kadar yaptıkları 5 hatayı yazmalarını ister. Bu hataları yapmalarına nelerin sebep olduğunu ve sonuçta neler öğrendiklerini özetlemelerini ister.
 2. 2.Gönüllü öğrenciler cevaplarını sınıfla paylaşır.
 3. 3.Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • İçinizde hiç hata yapmayan var mı?
 • Bir insanın hata yapması onun kötü, işe yaramaz ya da aptal olduğunu mu gösterir? Niçin?
 • Sürekli hata yapmaktan korkarsak bu nasıl bir sonuç doğurur?
 1. 4.Hata yapılabileceğini fark etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

2. SINIF – 7.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

ZAMANLAMANIN ÖNEMİ

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Zamanlamanın önemine dikkat ederek iletişim kurar. (Kazanım Numarası 91)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. 1.Öğretmen aşağıdaki durumları öğrencilere okur ve ilgili soruları cevaplamalarını ister. (Öğretmen aşağıda verilen durum örneklerini çoğaltabilir.)
 • Matematik dersinde öğretmen problem çözerken, Serhat “aklıma bir masal geldi onu anlatabilir miyim?” diye sorar.

2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

 • Sizce bu durum karşısında öğretmen ne yapmış olabilir? Neden?
 • Öğretmen problem çözerken, Serhat’ın masal anlatmak istemesi doğru bir zamanlama mıdır? Neden?
 • Serhat, zamanlamanın önemine dikkat ederek, masal anlatmak için öğretmeni ile iletişim kursaydı sonuç ne olurdu?
 • Hakan’ın annesi kardeşini uyutmaya çalışırken, Hakan da annesinden ödevlerine yardım etmesini istiyor.
 1. 3.Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Sizce bu durum karşısında Hakan’ın annesi ne yapmış olabilir? Neden?
 • Hakan’ın annesinden ödevlerine yardım etmesini istemesi sizce doğru bir zamanlamamıdır? Neden?
 • Hakan zamanlamanın önemine dikkat ederek, ödevlerine yardım etmesi için annesi ile iletişim kursaydı sonuç ne olurdu?
 • Sizin de bunlara benzer yaşantılarınız oldu mu? Neler? Sonuçları neler oldu?
 • Zamanlamanın önemine dikkat ederek iletişim kurarsak neler olur?
 1. 4.Zamanlamanın önemine dikkat ederek iletişim kurmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.SINIF –8.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

SAĞLIĞIM İÇİN

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Güvenli ve Sağlıklı Hayat

Kazanım:

Sağlıklı büyümesi için gerekli olan besinleri tüketir. (Kazanım Numarası 164)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form-7

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

*Öğretmen sağlığımız için yararlı olmayan abur cubur yiyeceklerin tüketilmemesi ya da bilinçli tüketilmesi konularını vurgulanmalıdır.

Süreç:

 1. 1.Öğretmen Form-7’yi okur.
 2. 2.Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi başlatılır.
 • Zehra önce nasıl besleniyordu?
 • Zehra sağlıklı beslenmediği için başına neler geldi?
 • Çevrenizde Zehra gibi beslenen kişiler var mı?
 • Varsa onların başına neler geldi?
 • Zehra’nın yaşadığı sorunları siz yaşadınız mı?
 • Sürekli aynı yiyecekleri tüketirsek ne olur?
 • Sağlıklı büyümemiz için gerekli olan besinler nelerdir?
 • Neden sağlıklı beslenmeliyiz?

3. Öğretmen, öğrencilerin söylediği sağlıklı büyümemiz için gerekli olan besinleri tahtaya yazar. Öğrencilerin sıraladığı besinlere öğretmen tarafından eklemeler yapılabilir.

4. Sağlıklı büyümesi için gerekli olan besinleri tüketmenin önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

FORM-7

SAĞLIĞIM İÇİN

           Zehra, GÜNEŞ İLKÖĞRETİM Okulu’nda öğrencidir. Sabahları kahvaltı yapmadan okula gider. Bu konuda Zehra annesi ile sürekli tartışma yaşamaktadır. Annesinin hazırladığı beslenme çantasını okula götürür ama hiç açmadan eve getirirdi. Zehra kantinden sürekli asitli içecekler, cips, çikolata, dondurma ve boyalı değişik şekerlemeler alırdı. Arkadaşları da beslenmesini tüketirken Zehra kantinden aldığı bu tür yiyeceklerle karnını doyururdu. Öğretmeninin ve ailesinin uyarılarını dikkate almayan Zehra öğlen ve akşam yemeklerinde de “patates kızartması, makarna vb” tek tip beslenirdi.

             Zehra zaman zaman karnının ağrıdığından, midesinin bulandığından ve halsiz olduğundan şikâyet ederdi. Bir sabah uyandığında kendini kötü hissettiğini söyledi. Annesi de onu doktora götürdü. Doktor Zehra’yı muayene ederken önce şikâyetlerini sordu. Zehra karnının ağrıdığını, midesinin bulandığını ve halsiz olduğunu söyledi. Doktor Zehra’nın beslenme alışkanlığı ile ilgili hem Zehra’dan hem de annesinden bilgi aldı. Doktor bu görüşmeden sonra bazı tahliller yapılmasını istedi. Yapılan tahlillerin sonucunda Zehra’nın sağlıklı beslenmediği için kansız olduğunu, vitamin eksikliği olduğunu vücudunun direncinin düştüğünü ve vücudunun mikroplarla savaşacak gücünün olmadığını söyledi.

             Doktor Zehra’ya iyileşmesi için bazı ilaçlar verdi. Ama bu ilaçların sağlığına kavuşmak için yeterli olmayacağını anlattı. Sağlıklı olabilmek için sebze, meyve, et, süt, yoğurt, yumurta vb. vücudun ihtiyacı olan yiyeceklerden yemesi gerektiğini söyledi.

               Zehra evde bir kaç gün dinlendikten ve doktorun söyledikleri yiyeceklerden yemeye başladıktan sonra kendini daha iyi hissetti. Okulunu ve arkadaşlarını özlemişti. İyileştiğinde koşa koşa okula gitti ve arkadaşlarına doktor amcasının söylediklerini anlattı. O günden sonra Zehra sağlıklı olabilmek için beslenmesine dikkat etti.

 

 

 

 

2. SINIF –9.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

BİR ELİN NESİ VAR? İKİ ELİN SESİ VAR.

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Aile ve Toplum

Kazanım:

Aile içinde işbirliğinin önemini ifade eder.(Kazanım Numarası 145)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. 1.Öğretmen öğrencilere aile fertlerinin yaptığı işlerin neler olduğunu sorar ve cevaplar tahtada listelenir. (Örneğin; sofrayı hazırlamak, alışverişe gitmek, yemek yapmak, temizlik yapmak, ütü yapmak, araba yıkamak, çocuğa bakmak, bahçedeki çiçekleri sulamak, hayvanları beslemek vb.)
 2. 2.Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Aile içinde yapılan işlerden (tahtada yazılı olan listeden) siz hangilerine katılıyorsunuz?
 • Ailenizde işbirliği var mıdır? Hangi işlerde işbirliği yapıyorsunuz?
 • Aile içinde işbirliği olmazsa ne olur?
 • Aile içinde iş birliği olursa ne olur?

3. Aile içinde işbirliğinin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF –10.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

YARDIMLAŞMA

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Engelli bireylere gerektiğinde yardım etmenin önemini fark eder. (Kazanım Numarası 93)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. 1.Öğretmen aşağıdaki durumları öğrencilere okur ve gönüllü öğrencilerin cümleleri tamamlamalarını ister.
 • Görme engelli bir bireye karşıdan karşıya geçerken yardım ederim. Çünkü………………………………………………………………………………
 • İşitme engelli bir bireye arkasından bir araba geldiğini haber veririm. Çünkü………………………………………………………………………………
 • Bedensel engelli bir bireye otobüste otururken yer veririm. Çünkü………………………………………………………………………………
 • Zihinsel engelli bir bireye yemeğini yerken yardım ederim. Çünkü………………………………………………………………………………
 1. 2.Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Yardım etmek önemli midir? Neden?
 • Günlük hayatta bunlara benzer yaşantılarınız oldu mu? Neler?
 • Engelli bireylere başka hangi durumlarda yardım edebilirsiniz?
 • Sizin de zaman zaman yardıma ihtiyaç duyduğunuz durumlar oluyor mu? Hangi zamanlar?
 1. 3.Engelli bireylere gerektiğinde yardım etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Değerlendirme:

 

 

2. SINIF –11.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

YARDIMLAŞMANIN ÖNEMİ

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Arkadaşlık ilişkilerinde yardımlaşmanın önemini fark eder. (Kazanım Numarası 94)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–8

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

*Yardımlaşmada, “kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışma” anlamına gelen “diğerkamlık/özgecilik” kavramlarından da bahsedilmelidir.

Süreç:

 1. 1.Form–8 öğrencilere dağıtılır ve doldurmaları istenir.
 2. 2.Gönüllü öğrenciler yazdıkları cevapları sınıfla paylaşır.
 3. 3.Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Yardım ettiğiniz zaman ne hissedersiniz?
 • Yardım aldığınız zaman ne hissedersiniz?
 • Siz, en çok hangi durumlarda yardım ediyorsunuz?
 • Siz, en çok hangi durumlarda yardım alıyorsunuz?
 • Arkadaşlık ilişkilerinde yardımlaşmak neden önemlidir?
 1. 4.Arkadaşlık ilişkilerinde yardımlaşmanın önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

FORM–8

DAVRANIŞLAR

EVET

HAYIR

Dersi anlamayan arkadaşıma dersi yeniden anlatırım.

 

 

İhtiyacı olduğunda arkadaşımla yiyeceğimi paylaşırım.

 

 

Yapılması gereken bir şeyi söylenmeden fark edip, yaparım.

 

 

Arkadaşımın düşen eşyasını yerden kaldırırım.

 

 

Arkadaşım ağır eşya taşırken yardım ederim.

 

 

Her hangi bir eşyasını unutan arkadaşım ile eşyamı paylaşırım.

 

 

Bir yere yalnız gidemeyen arkadaşıma eşlik ederim.

 

 

Hasta olan arkadaşıma ödevlerini götürürüm.

 

 

Yağmurda şemsiyesi olmayan arkadaşıma eşlik ederim.

 

 

Yaptıklarımı asla başa kakmam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Öğretmen, yardımlaşmaya ilişkin başka davranış örnekleri de ekleyebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF –12.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

OLUMLU ÖZELLİKLERİM

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Kendini Kabul

Kazanım:

Başkalarının kendisinde gördüğü olumlu özellikleri fark eder. (Kazanım Numarası 66)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

1. Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır.

2. Gruptaki öğrencilerden biri kendisinde gördüğü olumlu özellikleri yazar. Aynı anda diğer arkadaşı da onun olumlu özelliklerini yazar.

3. Yazılan olumlu özellikler karşılaştırılır, öğrenciye verilir.

4. Aynı işlem diğer öğrenci için de tekrar edilir.

5. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

 • Arkadaşınız sizde hangi olumlu özellikleri görmüştür?
 • Hem sizin gördüğünüz, hem de arkadaşınızın sizde gördüğü ortak olumlu özelliğiniz var mı?
 • Şimdiye kadar fark etmediğiniz olumlu bir özelliği arkadaşınız sizin için yazmış mı?
 • Daha önce fark etmediğiniz olumlu özelliğinizi arkadaşınızdan duymak size ne hissettirdi?
 • Arkadaşınızla ortak olumlu özellikleriniz var mI? Neler?
 • Başkalarının gördüğü olumlu özelliklerimizi bilmek bize ne kazandırır?

6. Başkalarının gördüğü olumlu özelliklerimizi fark etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

2. SINIF –13.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

SEVGİ YAĞMURU

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Arkadaşlarının olumlu ve güzel yönlerini ifade eder. (Kazanım Numarası 95)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Sandalye

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. 1.Öğrenciler tek tek yazı tahtasının önüne konan sandalyeye oturur ve sınıf arkadaşları, bu öğrenciye olumlu ve güzel bir cümle söyler.

Bu ifadeler sıralanırken, öğretmen ifadelerin olumlu ve güzel olmasına dikkat eder.

 1. 2.Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Sandalyede otururken ne hissettiniz?
 • Arkadaşlarınız size olumlu ve güzel yönlerinizi ifade ederken ne hissettiniz?
  • Arkadaşınızın olumlu ve güzel yanlarını ifade ederken ne hissettiniz?
  • Arkadaşlarınızın sizinle ilgili ifade ettiği olumlu ve güzel yanlarınızı daha önce fark etmiş miydiniz?
   • Kişilerin olumlu ve güzel yanlarını ifade etmek önemli midir? Neden?
 1. 3.Arkadaşlarının olumlu ve güzel yönlerini ifade etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

2. SINIF –14.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

OKULA AİT DUYGULARIM

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Okula ve Çevreye Uyum

Kazanım:

Okula ilişkin duygularındaki değişimi sorgular. (Kazanım Numarası 6)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

-

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

*Sınıf rehber öğretmeni okula ilişkin yoğun olumsuz duygular yaşayan öğrenciler tespit ederse okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM ile işbirliği yaparak öğrencilere destek hizmetleri sağlamalıdır.

Süreç:

Öğretmen, 1. sınıftaki “Okula ilişkin duygularını ifade eder” kazanımına ait OKULUM VE BEN etkinliği için hazırlanan maskeleri bu etkinlikte kullanabilir.

( mutlu, üzgün, şaşkın, öfkeli, korku,   vb )

 1. 1.Öğretmen, öğrencilere çeşitli yüz ifadelerini içeren maskeler yapar ve bu maskeleri sınıfa getirir. ( mutlu, üzgün, şaşkın, öfkeli, korku, vb )
 2. 2.Maskeleri öğrencilerin görebileceği bir yerde sergiler. (Yazı tahtası vb.)
 3. 3.Öğrencilerden 1. sınıfta, okula ilişkin duygularını hatırlayıp, o duygularını ifade eden maskeyi seçip takmaları ve duygularını, neden belirterek ifade etmeleri istenir.

Öğrenciler, birden çok duygu yaşıyorsa ikinci üçüncü kez duygusunu temsil eden maskeyi takabilir.

Okulda mutluydum çünkü………………………………………………………

Okulda korkuyordum çünkü……………………………………………………

Okulda üzgündüm çünkü……………………………………………………….

Okulda şaşkındım çünkü………………………………………………………..

Okulda öfkeliydim çünkü………………………………………………………..

4. Öğrencilerden, bu sene okula ilişkin duygularını ifade eden maske/maskeleri takmaları ve duygularını, neden belirterek ifade etmeleri istenir.

Okulda mutluyum çünkü………………………………………………………..

Okulda korkuyorum çünkü………………………………………………………

Okulda üzgünüm çünkü………………………………………………………….

Okulda şaşkınım çünkü…………………………………………………………..

Okulda öfkeliyim çünkü…………………………………………………………..

5. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

 • Geçen seneki okula ilişkin duygularınızla, bu seneki okula ilişkin duygularınız arasında bir fark var mı? Varsa neler?
 • Duygularınızda değişiklik olduysa sizce bunun sebebi nedir?

6. Okula ilişkin duygularındaki değişimin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SINIF –15.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

YAPMAKTAN HOŞLANDIKLARIM

Sınıf:

2.Sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel ve Mesleki Gelişim

Kazanım:

Yapmaktan hoşlandıklarını ve hoşlanmadıklarını ifade eder.(Kazanım Numarası 177)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–9

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. 1.Form–9 öğrencilere dağıtılarak, yapmaktan hoşlandıklarına “Evet” i, yapmaktan hoşlanmadıkları etkinliğe de “Hayır”ı işaretlemeleri istenir.

Öğretmen gerekli görürse etkinlikleri çoğaltabilir.

 1. 2.Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.
 • Form–9 da olmayan ama sizin yapmaktan hoşlandığınız başka etkinlikler var mı? Neler?
 • Form–9 da olmayan ama sizin yapmaktan hoşlanmadığınız başka etkinlikler var mı? Neler?
 • Form–9 da yeni öğrendiğiniz ve yapmayı istediğiniz etkinlikler var mı? Neler?
 1. 3.Yapmaktan hoşlandıklarını ve hoşlanmadıklarını fark etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

 

Değerlendirme:

 

 

 

 

 

 

FORM–9

ETKİNLİKLER

EVET

HAYIR

Resim Yapmak

 

 

Müzik Dinlemek

 

 

Enstrüman Çalmak

 

 

Spor Yapmak

 

 

Kitap Okumak

 

 

TV Seyretmek

 

 

Sinema/Tiyatroya Gitmek

 

 

Koleksiyon Yapmak

 

 

Hayvan Beslemek

 

 

Çiçek Yetiştirmek

 

 

Maket Yapmak

 

 

El Sanatları ile Uğraşmak

 

 

Zekâ Oyunları Oynamak (Satranç vb.)

 

 

Bilgisayarla İlgilenmek

 

 

Şiir, Masal vb. Yazmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile